Styret

Morten Hals (leder)
Simen Stori (nestleder)
Josefin Sandberg (styremedlem)
Stephan Viehmann (styremedlem)

Kontaktinformasjon
Tlf: 99 27 25 81 (leder)
Epost: hamar@mdg.no