Styret

31. januar, 2017

Det sittende styret ble valgt på ekstraordinært årsmøte 20. desember 2016 og består av følgende:

Kristoffer Gjerde (leder)
Karianne Aam – (sekretær)
Jasper Kroon – (kasserer)
Kristin Stavnem (styremedlem)
Anne Ellefsen (styremedlem)

Kontaktinformasjon
Tlf: 91 82 45 39
Epost: hamar@mdg.no

Hamar MDGs lokallagsstyre arbeider med lokallagsarbeid, og jobber uavhengig av kommunestyregruppas arbeid. Vi publiserer referat fra styremøter på nettsidene våre.