Rasmus Hansson kommer til Hamar

rasmus1-300x300Vi inviterer til politisk salong med temaet: ”Hvordan kan kommunen være en del av den globale klimaløsningen”. Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne innleder.

Etterpå kan den som ønsker det delta på samtaler og diskusjoner i smågrupper i salongene på Tante Gerdas med gitte temaer. Gjennom kvelden bytter man plass, og får tildelt både nye diskusjonspartnere og nye temaer. En hyggelig og lærerik måte å bli kjent med hverandres synspunkter på, og kanskje finner vi sammen noen nye løsninger.

Det blir salg av øl, vin, mineralvann, kaffe og noe å bite i. Inviter med deg venner og familie!

Sted: Røhnegården og Tante Gerda
Tid: mandag 20. april, kl 18.

Følg med på arrangementsiden her.