Listekandidater kommunevalget 2015

Vi er stolte av å presentere Miljøpartiet De Grønne Hamar sin nominasjonsliste med 31 navn, hvorav de tre første er forhåndskumulerte. Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe: hamar@mdg.no

22. august, 2015

Katrine Aalstad, 39 år, 1. kandidat.
Selvstendig næringsdrivende og bonde.
Kontaktinfo:
katrine@moystadgard.no & tlf. 958 56 427

Maria Skalleberg, 44 år, 2. kandidat.
Lege
Kontaktinfo:
mskalle@online.no & tlf. 920 61 908

Rikke Torgersen, 32 år, 3. kandidat.
Miljøterapeut.
Kontaktinfo:
rikketorg@gmail.com & tlf. 932 53 907

Terje Selnes, 60 år, 4. kandidat.
Personalsjef
Kontaktinfo:
teselnes@online.no & tlf. 995 12 947

Siri Andreassen, 27 år, 5. kandidat.
Servitør
Kontaktinfo:
liksom@gmail.com & tlf. 903 61 866

6. Knut Nordby, 49 år, kunstner

7. Anne Ellefsen, 71 år, pensjonist

8. Berit Trangerud, 52 år, yogalærer

9. Jasper Kroon, 39 år, agronom

10. Edea Wang, 26 år, student

11. Aina Søbakk, 51 år, livstilscoach

12. Astrid Mortvedt, 19 år, student

13. Karianne Aam, 44 år, fylkesbibliotekssjef

14. Kjetil Vangløkken, 50 år, lærer

15. Håkon Saxrud, 60 år, miljøteknolog

16. Borgny Høysæter, 62 år, lærer

17. Gry Andersen, 39 år, kunderådgiver

18. Tone Bjerke, 34 år, IT/kommunikasjon

19. Inge Iversen, 59 år, kunstner og lærer

20. Johnny Lie, 52 år, miljørådgiver

21. Aleksander Harvey, 34 år, ingeniør

22. Kristin Stavnem, 45 år, planlegger

23. Omar Zohar, 43 år, avdelingsleder

24. Stian Håheimsnes, 38 år, student

25. Bård Sødal Grasbekk, 28 år, landskapsarkitekt

26. Trygve Hannevold, 55 år, psykolog

27. Jelena Bjelland, 43 år, student

28. Beate Larsen Eiklid, 44 år, trygdet

29. Eystein Sverreson Kvam, 69 år, pensjonert vegingeniør

30. Amund Aalstad, 42 år, reachers and development manager

31. Liv Eiklid, 69 år, pensjonert rektor