Listekandidater kommunevalget 2019

Miljøpartiet De Grønne Hamar stiller til valg med ei nominasjonsliste med 18 navn, hvorav de tre første er forhåndskumulerte. Stem Hamar grønt!

2. april, 2019

Terje Selnes

Terje Selnes, født 1955, 1. kandidat.
Personalsjef
Kontaktinfo:
E-post: teselnes@online.no / Tlf: 995 12 947

Vil jobbe for at alle skal kunne bo nært natur og ha et bymiljø de trives i. Hamar kommune skal være en foregangskommune for naturvern og redusering av klimautslipp.

Anne Nielsen

Anne Nielsen, født 1958, 2. kandidat
Forfatter og foredragsholder
Kontaktinfo:
E-post: anne@foreldrepraxis.no / Tlf: 938 04 790

Vil jobbe for å sikre barn en god fysisk og psykisk helse og et trygt og giftfritt oppvekstmiljø. Ønsker å fornye en alt for teorietisk skole med lekende læring, bevegelse og praktisk-estetiske fag. Er opptatt av fortetting og byutvikling i mennesklig skala.

Bård Sødal Grasbekk

Bård Sødal Grasbekk, født 1986, 3. kandidat
Landskapsarkitekt
Kontaktinfo:
E-post: bgrasbekk@gmail.com

Vil jobbe for at samfunnsutviklingen alltid involverer dem som påvirkes av politikken, at offentlig forvaltning blir mer gjennomsiktig og forutsigbar. Brenner for folkehelse, kultur og bærekraftig arealforvaltning hvor alle hensyn blir tatt på alvor.

4. Silje Tvihaug, født 1987, sosionom
5. Ulf Jahr, født 1972, ekspeditør
6. Arne Willy Hortman, født 1981, samferdselsrådgiver
7. Anne Ellefsen, født 1943, pensjonist
8. Jasper Kroon, født 1976, agronom
9. Borgny Høysæter, født 1953, pensjonist
10. Eystein Kvam, født 1946, pensjonist
11. Rikke Torgersen, født 1983, miljøterapeut
12. Geir Michael Grasli, født 1973, ufør
13. Trygve Hannevold, født 1959, psykologspesialist
14. Ninni Hannevold, født 1957, psykologspesialist
15. Ingvild Lilleby, født 1978, offiser
16. Karianne Albrigtsen Aam, født 1971, daglig leder
17. Beate Larsen Eiklid, født 1971, ufør
18. Jelena Bjelland, født 1972, vernepleier