Fylkestingsvalg 2015

Når du går til ditt lokale valgkontor for å avgi din stemme i kommunevalget oppfordrer vi deg til også å fylle ut stemmeseddelen til fylkestingsvalget. Derfor kan du finne litt informasjon om vårt fylkeslag her.

21. august, 2015

På bildet: Hedmark Miljøpartiet De Grønne sine talspersoner Hanna Gjermundrød og Bård Sødal Grasbekk sammen stortingsrepresentant Rasmus Hansson.

Vårt formål

 • Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk
  balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper
  og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige
  lokalsamfunn, i hovedsak basert på lokale ressurser er en forutsetning for
  å nå målet.
 • Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig politikk for nåtid og framtid,
  basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet med andre
  mennesker, solidaritet med framtidige generasjoner og solidaritet med
  dyr og natur.

Miljøpartiet De Grønne Hedmarks kjernesaker 2015-2019:

 • Styrke innbyggerenes medvirkning i utviklingen av sine nærmiljø
 • Ingen tvang i kommunereformen
 • Satsing på et bredt, lavterskel kulturtilbud
 • Stanse nedbygging av landbruks-, natur- og friluftslivsområder
 • Flytte investeringer i nye fylkesveger over til sykkelveger
 • Satse sterkt på kollektivtransport
 • Styrke klimaarbeidet i Hedmark
 • Gjeninnføre formannskapsmodellen i fylkeskommunen.

Ønsker du å lese valgprogrammet til Miljøpartiet De Grønne Hedmark for fylkestingsvalget 2015 kan du gjøre det ved å trykke her eller laste det ned ved å trykke her. Vedlagt programmet finner du også listen med kandidater som stiller til fylkestingsvalget.

Fylkeslaget kan kontaktes på hedmark@mdg.no