Fotocredit: https://www.flickr.com/photos/partiet/

Årsmøtet 03.02.2016

Alle medlemmer inviteres til årsmøtet. Møtet vil bli avholdt i Rådhuset i Hamar onsdag 03.02.16, fra kl. 18.00 til kl. 21.00. Har du noe du ønsker å ta opp på årsmøtet må du gi beskjed om dette innen 18.01.16. Ta kontakt med leder i styret, Rikke Torgersen, på tlf. 932 53 907 eller epost hamar@mdg.no. Sakspaprier til møtet sendes ut to uker før møtet avholdes.

10. januar, 2016

Foreløpig saksliste
1. Godkjennelse av møteinnkalling, valg av ordstyrer, referent og personer som signerer møteprotokoll
2. Årsmelding
3. Regnskap og budsjett
4. Årsplan
5. Resolusjon: vern drikkevannet vårt
Pause med servering
6. Vedtekter
7. Våre første 100 dager som kommunestyreparti, Katrine og Maria legger frem en 100 dagers evaluering
8. Valg av styre og valgkomite
9. Eventuelt

MDGs vedtekter § 5: Lokallag og fylkeslag. 5.4. Laget plikter å avholde årsmøte med valg. Stemmerett i laget har de som har betalt medlemskontingent til Miljøpartiet De Grønne eller Grønn Ungdom inneværende år og som er over 14 år. For å ha stemmerett på årsmøtet eller et nominasjonsmøte må en ha betalt kontingent minst fire uker tidligere. Årsmelding for laget, revidert regnskap og melding om valg av styre og landsmøterepresentanter skal sendes sekretariatet, kontrollkomiteen og for lokallagets del: fylkesstyret.